(16)Dostawy folii i siatki do owijarki sprasowanych bel odpadów komunalnych.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Dostawy folii i siatki do owijarki sprasowanych bel odpadów komunalnych.