Zamówienia publiczne

ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWO-PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY DZIAŁAŃ ZAMAWIAJĄCEGO –Citylight

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczneg…

Czytaj więcej

ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWO-PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY DZIAŁAŃ ZAMAWIAJĄCEGO –Druk ulotek – Etap I

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczneg…

Czytaj więcej

SUKCESYWNE DOSTAWY OPON DO SPRZĘTU I POJAZDÓW SILNIKOWYCH

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postepowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Odbiór frakcji energetycznej z sortowania odpadów

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

„Pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) czynności nadzoru inwestorskiego dla robót pn.: Budowa kwatery składowej B2 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budowa wałów”. (CPV: 71247000-1; 71000000-8; 71248000-8)

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania EKO DOLINA” Sp. z o.o. , Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w t…

Czytaj więcej

Udzielenie promesy i kredytu inwestycyjnego w wysokości do 12.000.000 zł na finansowanie działań związanych z realizacją projektu: „Budowa kwatery składowej B2 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budową wałów ochronnych”

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania EKO DOLINA Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pr…

Czytaj więcej

Sukcesywne dostawy oleju napędowego do silnika diesla (CPV 09134100-8)

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania Przetargi są ogłaszane i rozstrzygane zgodnie z procedurami określonymi przez Prawo zamówień publicznych. EKO DOLINA Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego …

Czytaj więcej

Sukcesywne dostawy opon do sprzętu i pojazdów silnikowych (kod CPV 34351100-3, 34350000-5)

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. , Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczn…

Czytaj więcej

„Budowa kwatery składowej B2 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budowa wałów ochronnych z nasadzeniem zieleni i jej pielęgnacją”

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania EKO DOLINA Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pr…

Czytaj więcej

DOSTAWY DRUTU DO PRASY

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania EKO DOLINA Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pr…

Czytaj więcej

ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWO-PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY DZIAŁAŃ ZAMAWIAJĄCEGO –Druk ulotek – Etap II

21 czerwca 2012

Ogłoszenie o zamówieniu „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie p…

Czytaj więcej

Rozbudowa budynku socjalnego wraz z segmentem demontażu sprzętu RTV i AGD – obiektu nr 7

11 maja 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej