Zamówienia publiczne

Sukcesywne dostawy oleju napędowego do silnika diesla

18 października 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Dostawa wraz z montażem instalacji odwróconej osmozy (RO) przeznaczonej do oczyszczania odcieku z kwater składowych”

18 października 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczneg…

Czytaj więcej

INWENTARYZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ, WODOCIĄGOWEJ I TECHNOLOGICZNEJ NA TERENIE ZAKŁADU EKO DOLINA Sp. z o. o.

18 października 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczneg…

Czytaj więcej

AUDYT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W EKO DOLINA Sp. z o. o.

18 października 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Dostawa nowej belownicy mobilnej

21 września 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA „EKO DOLINA” SP. Z O.O. W ŁĘŻYCACH

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postepowania EKO DOLINA Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pr…

Czytaj więcej

Wykonanie utwardzenia nawierzchni płytami IOMB na terenie sołectwa Łężyce gm. Wejherowo na ulicach: Topolowa i Wierzbowa

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postepowania Wykonanie utwardzenia nawierzchni płytami IOMB na terenie sołectwa Łężyce gm. Wejherowo na ulicach: Topolowa i Wierzbowa

Czytaj więcej

„Sukcesywne dostawy drutu do prasy w łącznej ilości nie większej niż 50 000 kg”.

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Kompleksowa obsługa prawna Spółki „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach

26 czerwca 2012

„EKO DOLINA ” Sp. z o.o. w Łężycach informuje o wyborze najkorzystbniejszej oferty w postępowaniu na: Kompleksową obsługę prawną Spółki „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach….

Czytaj więcej

Odbiór frakcji energetycznej z sortowania odpadów

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

SUKCESYWNE DOSTAWY REAGENTÓW CHEMICZNYCH

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

ODDANIE DO UŻYWANIA KONTENEROWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej