(03) Usługi ubezpieczenia „EKO DOLINA” Sp. z o. o. w Łężycach

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi ubezpieczenia Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach.

Ogłoszenie o zamówieniu - liczba pobrań: 666

SIWZ - liczba pobrań: 758

Edytowalne zal. nr I, II, IV, IVA - liczba pobrań: 633

Edytowalne zal. nr IIa i IIb - liczba pobrań: 675

zal. nr III – JEDZ - liczba pobrań: 666

Zal. nr 2 Wykaz budynkow i budowli - liczba pobrań: 657

Zal. nr 4 Wykaz maszyn i urzadzen - liczba pobrań: 879

Zal. nr 5 Wykaz maszyn elektrycznych - liczba pobrań: 654

Zal. nr 7 Ocena ryzyka - liczba pobrań: 737

Zal. nr 8 Zaswiadczenie o szkodowosci - liczba pobrań: 719

Zal. nr 9 Informacje dodatkowe Eko Dolina - liczba pobrań: 1146

Zal. nr 10 Wykaz poj. – czesc I – poj. wolnobiezne, specjalne - liczba pobrań: 1851

Zal. nr 11 Wykaz poj. – czesc II – pojazdy zarejestrowane - liczba pobrań: 682

Zal. nr 12 Zaswiadczenie o szkodowsci - liczba pobrań: 687

Pytania i odpowiedzi 1 - liczba pobrań: 731

Modyfikacja treści SIWZ - liczba pobrań: 683

UWAGA!!! Nowy Zal. nr 7 Opis ryzyka - liczba pobrań: 915

Modyfikacja treści SIWZ 2 - liczba pobrań: 676

UWAGA!!! Nowy Zał. Nr 3 – Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia - liczba pobrań: 746

UWAGA!!! Nowy Zał. Nr 6a – Wykaz sprzętu elektron. stacjonarny - liczba pobrań: 1630

UWAGA!!! Nowy Zał. Nr 6b – Wykaz sprzętu elektron. – przenośny - liczba pobrań: 690

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - liczba pobrań: 640

pytania i odpowiedzi 2, moyfikacja SIWZ, zmiana terminu otwarcia ofert - liczba pobrań: 730

Zal. do pyt. nr 54 – Instrukcja ppoz ob. 6 i 12 - liczba pobrań: 1391

Zal. do pyt. nr 55 – hydranty - liczba pobrań: 587

Zal. do pyt. nr 56 – PS2, G3 - liczba pobrań: 766

Zal. do pyt. nr 56 – PS6, G2 - liczba pobrań: 678

Zal. do pyt. nr 58 – Prot. badania inst odgrom. - liczba pobrań: 773

info z otwarcia – na strone - liczba pobrań: 655

Unieważnienie (cz.1), Informacja o wyborze (cz.2) - liczba pobrań: 635

Sprostowanie - liczba pobrań: 630