Zamówienia publiczne

Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej dla „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach

12 listopada 2010

Informacja o wszczęciu postępowania EKO DOLINA Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pr…

Czytaj więcej

OPONY DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH

12 listopada 2010

Informacja o wszczęciu postępowania EKO DOLINA Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pr…

Czytaj więcej

DOSTAWA NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM HAKOWYM ORAZ DOSTAWA NOWEJ ŁADOWARKI KOŁOWEJ CZOŁOWEJ (CPV: 34100000-8; 43250000-0)

12 listopada 2010

Informacja o wszczęciu postępowania EKO DOLINA Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pr…

Czytaj więcej

Budowa zadaszonych boksów do czasowego magazynowania surowców wtórnych (KOD CPV: 45213200-5)

12 listopada 2010

Informacja o wszczęciu postępowania EKO DOLINA Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pr…

Czytaj więcej

DOSTAWY KWASU SIARKOWEGO (KOD CPV: 24311411-1)

15 lipca 2010

Informacja o wszczęciu postępowania EKO DOLINA Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pr…

Czytaj więcej

Ochrona osób i mienia dla Zakładu EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach (KOD CPV: 79710000-4)

15 lipca 2010

Informacja o wszczęciu postępowania EKO DOLINA Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pr…

Czytaj więcej