4. Przyjęcie odpadów, cenniki

Od 1 maja br. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

06 maja 2019

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w zakładce STREFA PRZEDSIĘBIORCY, dokumenty do pobrania umieściliśmy nowy wzór karty przekazania odpadów

Czytaj więcej

Od 1 lutego 2019 roku będą obowiązywały nowe cenniki za przyjęcie odpadów

24 grudnia 2018

Informujemy, że od 1 lutego 2019 roku będą obowiązywały nowe cenniki za przyjęcie odpadów do RIPOK EKO DOLINA. Nowe cenniki do pobrania znajdują się w zakładkach STREFA PRZEDSIĘBIORCY i STREFA MIESZKA…

Czytaj więcej

Zmiana zasad bezpłatnego przyjmowania odpadów od mieszkańców Redy

24 grudnia 2018

Informujemy, że 02-01-2019r., każdy mieszkaniec Gminy Miasta Redy jest zobowiązany przed bezpłatnym przekazaniem nam odpadów okazać oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Reda wraz z po…

Czytaj więcej

Godziny otwarcia Zakładu w dniu 24.12 i 31.12

05 grudnia 2018

Informujemy, że Zakład w dniu 24 (Wigilia) i 31 (sylwester) grudnia jest czynny od godziny 6.00 do 15.00

Czytaj więcej

Wyłączenie z eksploatacji wagi wjazdowej

14 września 2018

Informujemy, że od dnia 19 września br. (środa) na okres jednego miesiąca nastąpi wyłączenie z eksploatacji wagi wjazdowej. Spowodowane jest to wymianą wagi na nową. Ważenie pojazdów wjeżdżających i w…

Czytaj więcej

Zmiana godzin przyjmowania odpadów w soboty w okresie wakacji

21 czerwca 2017

Informujemy, że od 1 lipca do 26 sierpnia br. zostały wydłużone godziny przyjmowania odpadów innych niż niebezpieczne i zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Odpady będą przyjmowane w godzinach 6…

Czytaj więcej

ZMIANA REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG od 27 lutego 2017 roku

03 marca 2017

Zgodnie z Uchwałą Nr 826/IX/2017 Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki” z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie : zmian w „Regulaminie Świadczenia usług w Regionalnej I…

Czytaj więcej

Nowe cenniki za przyjęcie odpadów do RIPOK EKO DOLINA

30 stycznia 2017

Od 1 lutego 2017 roku obowiązują nowe cenniki za przyjęcie odpadów do RIPOK EKO DOLINA.  

Czytaj więcej

Zachęcamy do zbierania odpadów zielonych w workach kompostowalnych

24 stycznia 2017

Główną przesłanką w zastosowaniu worków kompostowlanych do gromadzenia i transportowania odpadów zielonych jest zmniejszenie uciążliwości zapachowych na terenie RIPOK EKO DOLINA podczas prowadzenia re…

Czytaj więcej