Od 1 maja br. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w zakładce STREFA PRZEDSIĘBIORCY, dokumenty do pobrania umieściliśmy nowy wzór karty przekazania odpadów