Zmiana godzin przyjmowania odpadów w soboty w okresie wakacji

Informujemy, że od 1 lipca do 26 sierpnia br. zostały wydłużone godziny przyjmowania odpadów innych niż niebezpieczne i zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

Odpady będą przyjmowane w godzinach 6.00 do 15.00