Zachęcamy do zbierania odpadów zielonych w workach kompostowalnych

Główną przesłanką w zastosowaniu worków kompostowlanych do gromadzenia i transportowania odpadów zielonych jest zmniejszenie uciążliwości zapachowych na terenie RIPOK EKO DOLINA podczas prowadzenia recyklingu odpadów zielonych.

Worki  aby były uznane za kompostowalne tj. rozkładane do CO2 i H20 w warunkach kompostowni muszą być oznaczone znakiem (zamiennie):

oraz numerem certyfikatu.

W workach kompostowalnych ze względu na rodzaj tworzywa z którego są wykonane (włókna pochodzenia roślinnego) zapewniającego cyrkulację powietrza – odpady wolniej zagniwają (zmniejszenie uciążliwości zapachowych). Dodatkowo fakt iż worków tych nie trzeba odseparowywać od odpadów zielonych ulegnie zmianie proces technologiczny i przywiezione odpady od razu mogą być usypywane na pryzmy a w trakcie formowania pryzm worki zostaną porozrywane przez przerzucarkę – zmniejszenie uciążliwości zapachowych.

Worki biodegradowalne

Worki biodegradowalne wykonane są z tworzyw pochodzących z przerobu ropy naftowej, głównie z folii politetylenowych. Folie z których wykonywane są takie worki zawierają jedynie tylko dodatki (zwykle około 1%) które powodują, że worki w warunkach kompostowania ulegają defragmentacji i ostatecznie polietylen trafi do produkowanego kompostu.
Stosowanie worków biodegradowalnych w żadne sposób nie zmniejszy uciążliwości zapachowych na etapie zbierania, transportu czy recyklingu odpadów zielonych.