ZMIANA REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG od 27 lutego 2017 roku

Zgodnie z Uchwałą Nr 826/IX/2017 Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki” z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie : zmian w „Regulaminie Świadczenia usług w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzonej przez „EKO DOLINA” Sp. z o.o. z siedzibą w Łężycach” następuje zmiana obszaru działania RIPOK EKO DOLINA co wynika z obowiązywania nowego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego