Obsługa prawna Spółki „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Obsługa prawna Spółki „EKODOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach.”