(1) Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację linii sortowniczej odpadów komunalnych

 1. Zamawiający ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację linii sortowniczej odpadów komunalnych.
 2. Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie przez Zamawiającego informacji w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, określenia przedmiotu zamówienia i możliwości jego wykonania.
 3. Wstępne konsultacje rynkowe obejmować będą w szczególności:
  – Określenie potencjalnej możliwości rozbudowy istniejącej linii sortowniczej m. in. na podstawie wizyty będącej wizją lokalną w zakładzie Zamawiającego,
  – Przedstawienie propozycji zwiększenia odzyskiwanych rodzajów surowców poprzez dodanie urządzeń oraz automatyzację procesów segregacji odpadów resztkowych i zbieranych selektywnie,
  – Określenie ilości frakcji i rodzaju, które dzięki modernizacji mogą być uzyskiwane dodatkowo,
  – Wskazanie sposobu i możliwości modernizacji istniejącej linii przy uwzględnieniu minimalizacji czasu jej postoju.
 4. W toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu jego przedmiotu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile – w jego ocenie – pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o  udzielenie zamówienia.

Więcej szczegółów w załącznikach, poniżej.