Usługi wulkanizacyjne dla Eko Dolina Sp. z o.o.

Informacja o wszczęciu postępowania

„EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi wulkanizacyjne dla Eko Dolina Sp. z o.o.