Sukcesywne dostawy wody pitnej dla pracowników wraz z udostępnieniem dystrybutorów schładzająco-podgrzewających

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy wody pitnej dla pracowników wraz z udostępnieniem dystrybutorów schładzająco-podgrzewających.