(15) SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DO SILNIKA DIESLA

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczęła na platformie zakupowej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DO SILNIKA DIESLA

link do postępowania https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/366367