(08) Wymiana wagi samochodowej wyjazdowej na nową wraz z optymalizacją systemów komunikacji i ważenia

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczęła na platformie zakupowej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Wymiana wagi samochodowej wyjazdowej na nową wraz z optymalizacją systemów komunikacji i ważenia

link do postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/900367