(07) ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA, WDROŻENIE I SERWIS ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA „EKO DOLINA” SP. Z O.O.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego pn. Zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego dla „EKO DOLINA” Sp. z o.o.