(06) SUKCESYWNE DOSTAWY OPON DO SPRZĘTU I POJAZDÓW SILNIKOWYCH

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczęła na platformie zakupowej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Sukcesywne dostawy opon do sprzętu i pojazdów silnikowych

link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/436740