(05) Sukcesywne dostawy ługu sodowego

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczęła na platformie zakupowej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy ługu sodowego

link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/718667