Zmiana cennika od 05.01.2023r.

Informuję, że od 5 stycznia 2023 roku ulegają zmianie ceny za przyjęcie niektórych odpadów.

Nowy cennik znajduje się w zakładce CENNIK

Jednocześnie informuję, że odpady od mieszkańców Gdyni, Redy oraz gminy Wejherowo w ramach Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie spółki EKO DOLINA o określonych kodach i w limitach są przyjmowane bezpłatnie. Szczegóły znajdują się w zakładce

BEZPŁATNE PRZYJMOWANIE ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW