Wizyta Seniorów z Fundacji Adaptacja

W czwartek 21 marca 2024, gościliśmy

Seniorów z Fundacji Adaptacja Klub seniora – Fundacja Adaptacja z dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni.

 

W czwartek 21 marca 2024, gościliśmy Seniorów z Fundacji Adaptacja Klub seniora – Fundacja Adaptacja z dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni.

Wizyta seniorów stworzyła okazję do poszerzenia ich wiedzy o procesie przetwarzania odpadów i promowania działań proekologicznych oraz do ich aktywizacji i większego zaangażowania społecznego. Dzięki takim spotkaniom również seniorzy mogą stać się aktywnymi uczestnikami lokalnych inicjatyw ekologicznych.

Odwiedziło nas 35 osób. Goście mieli okazję przekonać się, co dzieje się z odpadami po tym, jak trafią za bramy Eko Doliny. Odbyła się też krótka prezentacja na temat historii i działalności zakładu. Ważnym punktem była edukacja na temat właściwej segregacji odpadów.
Goście zwiedzili sortownię oraz kompostownie: halową i pryzmową, miejsce przetwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz zapoznali się z technologią doczyszczania selektywnie zbieranego szkła.

 

Planowana jest już kolejna wizyta Seniorów z Fundacji Adaptacja, która odbędzie się w dniu 26 marca 2024 roku.