Program wspierania osób zwolnionych z pracy

Zachęcamy do zapoznania się z projektem skierowanym do osób zwolnionych z pracy