W dniu dzisiejszym rozpoczynamy sprzedaż nowego produktu- nawozu organicznego

Od dzisiaj wprowadzamy do sprzedaży kolejny rodzaj nawozu organicznego. Kompost o nazwie „ED 3000” jest nawozem organicznym który powstaje z odpadów kuchennych zbieranych selektywnie przez mieszkańców naszych gmin. Etapy procesu kompostowania zapewniają czystość mikrobiologiczną wytworzonego nawozu.

Kompost „ED 3000” wytwarzany jest w procesie kompostowania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji.
Dzięki odpowiednim składnikom pokarmowym produkt poprawia właściwości fizyczne i chemiczne gleby, wpływa korzystnie na wzrost, plonowanie jak również kondycję roślin. Cechy jakościowe produktu potwierdzane akredytowanymi badaniami laboratoryjnymi.

Zastosowanie:
– zakładanie trawników
– uprawa roślin ozdobnych, szkółkarstwa
– prace wykończeniowe inwestycji budowlanych, tworzenie małej architektury
– niwelacja różnic terenu
– nawożenie pól
– rekultywacja gleb

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży nawozów organicznych można znaleźć pod linkiem:

Nawóz organiczny