Zmiany w zakresie przyjęcia odpadów o kodzie 17 09 04

Szanowni Państwo,
informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi informacjami od dnia 05.01.2023 r. odpady o kodzie 17 09 04 będą przyjmowane wyłącznie w zakresie jak poniżej:
• odpadów budowlanych pochodzących z gospodarstw domowych;
• odpadów budowlanych przyjmowanych do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów określonych w rozporządzeniu ministra klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.