Usługa ubezpieczenia Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa ubezpieczenia Eko Dolina Sp. z o.o w Łężycach.