SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DO SILNIKA DIESLA

Informacja o wszczęciu postępowania

„EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Sukcesywne dostawy oleju napędowego do silnika diesla.