Emisja spotów reklamowych na nośnikach multimedialnych – ekranach LED

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Emisja spotów reklamowych na nośnikach multimedialnych – ekarnach LED.