DOSTAWA SILNIKA DO ZAGĘSZCZARKI ODPADÓW BOMAG BC 672 RB WRAZ Z USŁUGĄ DEMONTAŻU STAREGO I MONTAŻU NOWEGO SILNIKA ORAZ PRZEGLĄDAMI GWARANCYJNYMI

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa silnika do zagęszczarki odpadów Bomag BC 672 RB wraz z usługą demontażu starego i montażu nowego silnika oraz przeglądami gwarancyjnymi.