(22B) SUKCESYWNE DOSTAWY BLOCZKÓW BETONOWYCH TYPU „LEGO”

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczęła na platformie zakupowej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Sukcesywne dostawy bloczków betonowych typu „LEGO”

link do postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/842625