(20) Grupowe pracownicze ubezpieczenie na życie pracowników „EKO DOLINA” Sp. z o. o. i członków ich rodzin w latach 2024-2026

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczęła na platformie zakupowej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Grupowe pracownicze ubezpieczenie na życie pracowników „EKO DOLINA” Sp. z o. o. i członków ich rodzin w latach 2024-2026.

link do postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/930120