(2) Dostawa urządzeń, akcesoriów i mebli stanowiących elementy wyposażenia laboratorium

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Dostawa urządzeń, akcesoriów i mebli stanowiących elementy wyposażenia laboratorium”.