(18) Dostawy folii i siatki do owijarki sprasowanych bel odpadów komunalnych

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczęła na platformie zakupowej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.  Dostawy folii i siatki do owijarki sprasowanych bel odpadów komunalnych

link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/642526