(14) Dostawa części wraz z wymianą, montażem i naprawą uszkodzonych elementów do rozdrabniacza gałęzi Willibald MZA 2400

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczęła na platformie zakupowej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Dostawa części wraz z wymianą, montażem i naprawą uszkodzonych elementów do rozdrabniacza gałęzi Willibald MZA 2400

link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/637333