(13) Grupowe pracownicze ubezpieczenie na życie pracowników „EKO DOLINA” Sp. z o. o. i członków ich rodzin w latach 2022-2024

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczęła na platformie zakupowej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowym bez negocjacji  pn.  Grupowe pracownicze ubezpieczenie na życie pracowników „EKO DOLINA” Sp. z o. o. i członków ich rodzin w latach 2022-2024

link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/616182