(13) Dostawa i wymiana granulatu odsiarczającego w reaktorze nr 3 instalacji odsiarczania biogazu wysypiskowego

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczęła na platformie zakupowej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Dostawa i wymiana granulatu odsiarczającego w reaktorze nr 3 instalacji odsiarczania biogazu wysypiskowego.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/752952