(13) Budynek typu kontenerowego z przeznaczeniem na laboratorium badawcze na terenie zakładu „EKO DOLINA” Sp. z o.o.

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budynek typu kontenerowego z przeznaczeniem na laboratorium badawcze na terenie zakładu „EKO DOLINA” Sp. z o.o.