(10) SUKCESYWNE DOSTAWY ELEMENTÓW WAŁU ROBOCZEGO-ZĘBÓW ROBOCZYCH DO PRZERZUCAREK KOMPOSTU TOPTURN X53

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy elementów wału roboczego-zębów roboczych do przerzucarek kompostu Topturn X53.