(09A) Dostawa samochodu ciężarowego wraz z dźwignikiem przemysłowym

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa samochodu ciężarowego wraz z dźwignikiem przemysłowym.