(08) Dostawa ładowarki kołowej czołowo-przegubowej z ramieniem typu „High-Lift

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa ładowarki kołowej czołowo-przegubowej z ramieniem typu High-Lift.