(07) Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie zużytych opon od pojazdów osobowych.

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczęła na platformie zakupowej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  podstawowym bez negocjacji  pn. Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie zużytych opon od pojazdów osobowych.

link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/625215