Droga odpadu

Życie odpadu nie zaczyna się i nie kończy w Eko Dolinie. Zagospodarowanie odpadów to wieloetapowy proces – od ich powstania, wyrzucenia, transportu, po odzysk, recykling bądź unieszkodliwienie. W tym procesie uczestniczy wiele osób, firm i instytucji.

droga-odpadu-1

Efekt końcowy zależy od każdego z nas. Pamiętaj o tym!