Uszkodzenie południowej bramy kompostowni halowej

Informujemy, że w dniu 27 marca br. jeden z samochodów odbierających biosusz uszkodził bramę wjazdową do hali kompostowni. W związku z tym w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych mogą pojawiać się okresowe uciążliwości zapachowe w sąsiedztwie tego obiektu.

W dniu wystąpienia szkody została uruchomiona procedura ubezpieczeniowa w celu jak najszybszej naprawy bramy.