Ponowne otwarcie PSZOK od 4 maja

W związku z częściowym znoszeniem ograniczeń związanych z epidemią COVID-19,  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany na terenie EKO DOLINA Sp. z o.o. zostanie ponownie otwarty dla mieszkańców od 4 maja.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust. Informujemy również że w pomieszczeniu WAGI może znajdować się jedna osoba.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Państwa oraz pracowników Spółki, w dalszym ciągu prosimy o załatwianie wszystkich spraw przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.