PONOWNE OTWARCIE PSZOK OD 18 SIERPNIA

Informujemy, że od dnia 18 sierpnia br. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany na terenie EKO DOLINA Sp. z o.o. zostanie ponownie otwarty dla mieszkańców.

Wznawiamy również przyjęcie odpadów od osób indywidualnych poza działalnością PSZOK.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust. Informujemy również że w pomieszczeniu WAGI może znajdować się jedna osoba.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Państwa oraz pracowników Spółki, w dalszym ciągu prosimy o załatwianie wszystkich spraw przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.