Pomóż środowisku, segreguj odpady świadomie

Mieszkańcy Gdyni i okolic coraz lepiej segregują odpady – z roku na rok zmniejsza się ilość tych zmieszanych na rzecz segregowanych. Na jakość odpadów komunalnych zwraca jednak uwagę Eko Dolina. W żółtych workach, które przeznaczone są do segregacji tworzyw sztucznych i metali, trafiających do zakładu znajduje się 30-35% odpadów innych niż plastik czy metale. Zanieczyszczenia w makulaturze to 8-10%, a wtrącenia w odpadach resztkowych to nawet 60-65% ich wagi. Im większy udział zanieczyszczeń, czyli odpadów, które powinny trafić do innych pojemników, tym mniej surowców uda się z nich odzyskać – podkreśla Eko Dolina.

Zadbajmy o jakość odpadów – to cenne surowce wtórne

Z materiałów pochodzących z odzysku powstają liczne produkty, z których korzystamy na co dzień: butelki i słoiki ze szkła, opakowania na żywność z tworzyw sztucznych, papier i tektura z makulatury oraz puszki aluminiowe z metali. Z kolei odpady bio – kuchenne i zielone – są przez Eko Dolinę przetwarzane w użyteczny kompost.

To, jak skutecznie segregujemy odpady w naszych domach i miejscach pracy, zwiększa odzysk surowców wtórnych i poprawia jakość powstającego z bioodpadów kompostu. Istotne są także możliwości składowania odpadów, których nie można poddać utylizacji, na tzw. kwaterze składowej.

– Stale monitorujemy stopień wypełnienia kwatery składowej. Szacujemy, że zapełni się ona do 2030 roku, choć czynników mających na to wpływ jest bardzo dużo – mówi Marcin Paszkiewicz, Dyrektor Techniczny i Rzecznik Prasowy Eko Doliny. – Gdy tak się stanie, będziemy gotowi na uruchomienie kolejnej kwatery.

Obecnie eksploatowana kwatera składowa w Eko Dolinie funkcjonuje od 2011 roku, a jej żywotność zakładano na 10 lat. Dzięki coraz skuteczniejszej selektywnej zbiórce odpadów, jej funkcjonowanie udało się przedłużyć o co najmniej 8-9 kolejnych lat.

Zatłuszczony papier, liście w makulaturze, śmieci w butelkach

Odpady, które trafiają do Eko Doliny, są w dużej mierze zmieszane i zanieczyszczone innymi substancjami, a odzyskiwanie surowców wtórnych jest ograniczone i utrudnia pracę sortowni.

W żółtych workach trafiających do zakładu utylizacyjnego Eko Dolina znajduje się około 30-35% odpadów innych niż tworzywa sztuczne. Znaleźć można wśród nich zabawki, opony, walizki, torby materiałowe czy ubrania. Do makulatury trafiają worki po nawozach i cemencie, kartony po mleku, ręczniki papierowe, resztki jedzenia, płyny czy tłuszcze sprawiające, że papier traci swoje właściwości recyklingowe. Wtrącenia te stanowią około 8-10% niebieskiego worka. Podobnie jest z odpadami bio – kuchennymi i zielonymi, gdzie trafiają inne zanieczyszczenia, utrudniające wytworzenie z nich kompostu.

Najbardziej problematyczna jest odpowiednia zbiórka odpadów zmieszanych. Do czarnego pojemnika wyrzucamy to, co powinno trafić do zbiórki selektywnej. Znaleźć tam można resztki żywności, wyroby plastikowe, puszki, butelki itp., a więc surowce, które powinny trafić do „kolorowych” pojemników i zostać poddane recyklingowi. Te wtrącenia stanowią nawet 60-65% wagi, czyli zaledwie jedną trzecią stanowią odpady tzw. resztkowe, które faktycznie powinny się w tym pojemniku znajdować.

Takie zmieszane i zanieczyszczone odpady, z których nie da się pozyskać surowców wtórnych, są po uprzedniej stabilizacji biologicznej składowane. Zwiększa to koszty utylizacji odpadów i obciąża środowisko naturalne.

W prawidłowym segregowaniu odpadów może pomóc między innymi strona przygotowana przez Miasto Gdynię WyrzucamTo.pl. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” również przygotował wyszukiwarkę odpadów, która w przejrzysty sposób informuje, do jakiego pojemnika należy wyrzucić daną rzecz.

Wyrzucaj bez worka

Świadoma segregacja to także wyrzucanie śmieci bez foliowych worków. Można po opróżnieniu wykorzystać go ponownie lub wyrzucić do żółtego pojemnika, a mocno zabrudzone powinny trafić do pojemnika na odpady resztkowe. Wrzucanie foliowych worków na śmieci do pojemnika na papier, szkło czy odpady bio powoduje, że są one zanieczyszczone plastikiem, a to komplikuje odzyskiwanie surowców, które można ponownie przetworzyć.

Odpady zapakowane w worki przechodzą w zakładzie przez rozrywarkę. Mniejsze worki przelatują nierozerwane pomiędzy jej zębami. Aby dotrzeć do surowców, pracownicy muszą rozrywać worki ręcznie. Zmniejszenie czasu, jaki na to poświęcają, pozwoliłoby przekierować ich wysiłek na segregowanie surowców, co skutkowałoby wzrostem odzysku.

Worki foliowe, kupowane w celu pakowania śmieci, mają bardzo krótki cykl życia. Są używane tylko raz, po czym stają się kolejnym elementem problemu związanego z zanieczyszczeniem środowiska plastikiem. Powstają one z polietylenu, który jest plastikiem o dużej trwałości, trudnym do biodegradacji. Pod wpływem czynników środowiskowych, takich jak promieniowanie UV czy działanie wody, worki ulegają rozpadowi na coraz mniejsze fragmenty, tworząc mikro plastik, który może przedostać się do gleby i wód gruntowych, a w efekcie do organizmów zwierząt i naszych.

Nowy PSZOK – pomoże zadbać o jakość surowców

W czerwcu 2024 roku w Eko Dolinie rozpocznie się budowa nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców.

Będzie to miejsce, w którym mieszkańcy łatwo, wygodnie i bezpiecznie będą mogli przekazać odpady. Po uruchomieniu nowego PSZOK-u skróci się znacznie czas obsługi mieszkańców.

Nowy PSZOK umożliwi przyjmowanie od mieszkańców surowców wtórnych zbieranych selektywnie, elektro odpadów, odpadów niebezpiecznych oraz innych odpadów, których nie można wyrzucać do pojemników znajdujących się w altanach śmietnikowych. Na miejscu mieszkańcy będą mieli możliwość zakupu kompostu bezpośrednio w obiekcie PSZOK-u.

O spółce Eko DolinaSpółka Eko Dolina jest zakładem komunalnym zajmującym się gospodarką odpadami, w tym ich bezpieczną utylizacją.

Eko Dolina rozpoczęła działalność w 2003 roku. Zakład przyjmuje i przetwarza odpady od blisko pół miliona mieszkańców z Gminy Miasta Gdyni, Gminy Wejherowo, Gminy Miasta Sopot, Gmina Miejskiej Rumia, Gminy Miasta Reda, Gmina Miasta Wejherowo, Gmin Luzino, Szemud, Kosakowo.

Na terenie zakładu wytwarzany jest w procesie kompostowania biomasy certyfikowany nawóz organiczny o szerokim zastosowaniu, dostępny do zakupu przez mieszkańców.

Jednym z obszarów działalności zakładu jest również aktywność proekologiczna obejmująca inicjatywy edukacyjne dla mieszkańców, skupiające się na potrzebie i właściwym sposobie segregacji odpadów.