Ogłoszenie Komisji Socjalnej, dofinansowanie z ZFŚS