Kompost z Eko Doliny – dobra praktyka „zero waste”

 

Mieszkańcy Gdyni i okolic chętnie korzystają z naturalnego nawozu, wytwarzanego z bioodpadów w Eko Dolinie. Każdego roku spółka sprzedaje od 8 do 11 tysięcy ton kompostu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gminy z roku na rok muszą zwiększać poziom ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Jednym ze sposobów na spełnienie tych wymagań jest produkcja kompostu.


Kompost, który produkuje Eko Dolina, ma wiele zastosowań – od zakładania trawników, przez uprawę roślin ozdobnych, aż po prace wykończeniowe inwestycji budowlanych czy nawet nawożenie pól i rekultywację gleb. Jest on bogatym źródłem materii organicznej. Dzięki odpowiednim składnikom pokarmowym poprawia właściwości fizyczne i chemiczne gleby, wpływając korzystnie na wzrost, plonowanie, jak również kondycję roślin.

Nawóz powstający w Eko Dolinie podlega systematycznym badaniom wykonywanym w akredytowanych laboratoriach, które potwierdzają jego jakość. Udowodniono, że jest bezpieczny dla ludzi i środowiska. Nie zawiera on metali ciężkich czy pasożytów.

Wytwarzamy w 100% naturalny nawóz o bogatym składzie, bez dodatków chemicznych i konserwujących – mówi Marcin Paszkiewicz, rzecznik prasowy Eko Doliny. – Każdego roku sprzedajemy cały wyprodukowany przez nas kompost.

Tona kompostu kosztuje w Eko Dolinie 30,00 zł netto, podczas gdy ceny rynkowe wahają się pomiędzy 65 a 100 zł netto za tonę. Kompost można kupić na terenie zakładu od poniedziałku do piątku, w godzinach 7-17.00. Jego transport trzeba zorganizować we własnym zakresie.

Skuteczna segregacja to mniej odpadów, a więcej kompostu dla mieszkańców.

W przeciwieństwie do nawozów sztucznych, które są wytwarzane syntetycznie lub uzyskiwane na drodze przemysłowego przetwarzania surowców mineralnych, kompost jest naturalnym nawozem organicznym powstającym z bioodpadów. Wspólne działania, czyli skuteczna segregacja odpadów prowadzona przez mieszkańców i kompostowanie ich przez Eko Dolinę, ograniczają powstawanie odpadów, dając im drugie życie.

Już od wielu lat prowadzimy działania edukacyjne mające na celu poprawę jakości selektywnie zbieranych odpadów przez naszych mieszkańców – podkreśla Marcin Paszkiewicz, rzecznik prasowy Eko Doliny. – Propagujemy także szeroko ideę „zero waste”, czyli ochronę wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, świadomą konsumpcję, ponowne wykorzystanie produktów, opakowań i materiałów bez zanieczyszczania środowiska.

Mieszkańcy zbierają selektywnie dwa rodzaje bioodpadów: odpady zielone (trawa, liście, gałęzie) oraz odpady kuchenne. Eko Dolina z dostarczanych „bio” odpadów wytwarza dwa rodzaje naturalnego nawozu.

Jak powstaje naturalny nawóz?

Dostarczane do zakładu odpady zielone i kuchenne trafiają do różnych obiektów. Odpady zielone, czyli biomasa (trawa, liście, gałęzie, trociny itp.) są poddawane procesowi kompostowania w kompostowni pryzmowej zewnętrznej, a selektywnie zebrane odpady kuchenne kierowane są do kompostowni zlokalizowanej w hali.

Z dwóch frakcji powstają dwa rodzaje kompostu. W procesie kompostowania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji wytwarzany jest produkt ED 3000. Z kompostowania biomasy, powstaje produkt ED2000.

Kompostowany materiał jest mieszany i napowietrzany. W trakcie procesu następuje samoczynny wzrost temperatury powodujący higienizację kompostu, czyli wyeliminowanie mikroorganizmów chorobotwórczych. Dzięki naturalnym procesom powstaje gotowy kompost. Produkt po przesianiu może być użyty jako organiczny nawóz.

Wymagania dotyczące recyklingu są coraz większe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2361), gminy są zobowiązane zwiększać z roku na rok poziom ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. W tym roku poziom odzysku wynosi 45%. W 2025 roku co najmniej 55% odpadów komunalnych powinno być poddawane recyklingowi.

Przetwarzanie odpadów kuchennych i zielonych w naturalny nawóz organiczny nie tylko zwiększa poziom recyklingu, lecz także zmniejsza ilość odpadów składowanych bez możliwości dalszego ich wykorzystania.

W planach inwestycyjnych Eko Doliny jest budowa instalacji do przetwarzania bioodpadów w procesie suchej fermentacji oraz kompostowni tunelowej. Wszystkie prace związane z fermentacją będą odbywać się pod dachem, w zamkniętej hali.

O spółce Eko Dolina

Spółka Eko Dolina jest zakładem komunalnym zajmującym się gospodarką odpadami, w tym ich bezpieczną utylizacją.

Eko Dolina rozpoczęła działalność w 2003 roku. Zakład przyjmuje i przetwarza odpady od blisko pół miliona mieszkańców z Gminy Miasta Gdyni, Gminy Wejherowo, Gminy Miasta Sopot, Gmina Miejskiej Rumia, Gminy Miasta Reda, Gmina Miasta Wejherowo, Gmin Luzino, Szemud, Kosakowo.

Na terenie zakładu wytwarzany jest w procesie kompostowania biomasy certyfikowany nawóz organiczny o szerokim zastosowaniu, dostępny do zakupu przez mieszkańców.

Jednym z obszarów działalności zakładu jest również aktywność proekologiczna obejmująca inicjatywy edukacyjne dla mieszkańców, skupiające się na potrzebie i właściwym sposobie segregacji odpadów.