Informacja dotycząca możliwości wystąpienia uciążliwości zapachowych

Informujemy, że w okresie od 22 maja do 2 czerwca br. w pobliżu RIPOK EKO DOLINA mogą wystąpić okresowe uciążliwości zapachowe. Związane jest to z oddaniem do użytku powiększonego placu kompostowni odpadów zielonych i z tego względu koniecznością relokacji odpadów przeznaczonych do kompostowania i kompostowanych już pryzm.
Za ewentualne niedogodności przepraszamy.