Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych znajdującej się na terenie zakładu prowadzonego przez Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych znajdującej się na terenie zakładu prowadzonego przez Eko Dolina Sp. z o.o.w Łężycach.

Ogłoszenie o zamówieniu - liczba pobrań: 1527

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - liczba pobrań: 1339

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - liczba pobrań: 1304

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - liczba pobrań: 1217

SIWZ - liczba pobrań: 2249

załączniki edytowalne - liczba pobrań: 1805

Warunki Ogólne okładka - liczba pobrań: 1826

Warunki Ogólne - liczba pobrań: 1845

PF-U okładka - liczba pobrań: 1812

PF-U - liczba pobrań: 1985

zał. I.1 - liczba pobrań: 1886

zał. I.2 - liczba pobrań: 1832

zał. I.3 - liczba pobrań: 1775

zał. I.4 - liczba pobrań: 1802

zał II.0 - liczba pobrań: 1751

zał. II.1 - liczba pobrań: 1874

zał II.2.1 - liczba pobrań: 1838

zał II.2.2 - liczba pobrań: 1843

zał. II.3.1 - liczba pobrań: 1727

zał II.3.2 - liczba pobrań: 1702

zał. II.4 - liczba pobrań: 1694

zał. II.5 - liczba pobrań: 1689

zał. II.6 - liczba pobrań: 1719

zał. II.7 - liczba pobrań: 1717

zał. II.8 - liczba pobrań: 1681

zał. II.9 - liczba pobrań: 1710

zał. II.10 b1 - liczba pobrań: 1669

zał. II.10 b2 - liczba pobrań: 1671

zał. II.10 sort - liczba pobrań: 1652

zał. II.10 kh - liczba pobrań: 1652

zał. II.10 kb1 - liczba pobrań: 1668

zał. II.10 kb2 - liczba pobrań: 1608

zał. II.10 sort - liczba pobrań: 1655

Modyfikacja treści SIWZ - liczba pobrań: 1549

Modyfikacja treści SIWZ 2 - liczba pobrań: 1274

Pytania i odpowiedzi 1, zmiana treści SIWZ - liczba pobrań: 1443

Zmiana treści SIWZ - liczba pobrań: 1300

Modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu otwarcia ofert - liczba pobrań: 1233

Zmiana treści SIWZ - liczba pobrań: 1220

UWAGA!!! Zmieniony załącznik PF-U - liczba pobrań: 1521

UWAGA!!! Zmieniony załącznik nr 12 do SIWZ – wymagalny minimalny zakres doposażenia laboratorium podczyszczalni - liczba pobrań: 1377

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - liczba pobrań: 1435