Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych znajdującej się na terenie zakładu prowadzonego przez Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych znajdującej się na terenie zakładu prowadzonego przez Eko Dolina Sp. z o.o.w Łężycach.

Ogłoszenie o zamówieniu - liczba pobrań: 1472

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - liczba pobrań: 1275

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - liczba pobrań: 1258

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - liczba pobrań: 1161

SIWZ - liczba pobrań: 2198

załączniki edytowalne - liczba pobrań: 1754

Warunki Ogólne okładka - liczba pobrań: 1765

Warunki Ogólne - liczba pobrań: 1782

PF-U okładka - liczba pobrań: 1765

PF-U - liczba pobrań: 1924

zał. I.1 - liczba pobrań: 1828

zał. I.2 - liczba pobrań: 1767

zał. I.3 - liczba pobrań: 1718

zał. I.4 - liczba pobrań: 1745

zał II.0 - liczba pobrań: 1695

zał. II.1 - liczba pobrań: 1811

zał II.2.1 - liczba pobrań: 1772

zał II.2.2 - liczba pobrań: 1774

zał. II.3.1 - liczba pobrań: 1674

zał II.3.2 - liczba pobrań: 1624

zał. II.4 - liczba pobrań: 1634

zał. II.5 - liczba pobrań: 1638

zał. II.6 - liczba pobrań: 1648

zał. II.7 - liczba pobrań: 1659

zał. II.8 - liczba pobrań: 1626

zał. II.9 - liczba pobrań: 1649

zał. II.10 b1 - liczba pobrań: 1611

zał. II.10 b2 - liczba pobrań: 1612

zał. II.10 sort - liczba pobrań: 1596

zał. II.10 kh - liczba pobrań: 1602

zał. II.10 kb1 - liczba pobrań: 1616

zał. II.10 kb2 - liczba pobrań: 1553

zał. II.10 sort - liczba pobrań: 1603

Modyfikacja treści SIWZ - liczba pobrań: 1504

Modyfikacja treści SIWZ 2 - liczba pobrań: 1225

Pytania i odpowiedzi 1, zmiana treści SIWZ - liczba pobrań: 1389

Zmiana treści SIWZ - liczba pobrań: 1239

Modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu otwarcia ofert - liczba pobrań: 1174

Zmiana treści SIWZ - liczba pobrań: 1163

UWAGA!!! Zmieniony załącznik PF-U - liczba pobrań: 1439

UWAGA!!! Zmieniony załącznik nr 12 do SIWZ – wymagalny minimalny zakres doposażenia laboratorium podczyszczalni - liczba pobrań: 1309

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - liczba pobrań: 1356