Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych znajdującej się na terenie zakładu prowadzonego przez Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych znajdującej się na terenie zakładu prowadzonego przez Eko Dolina Sp. z o.o.w Łężycach.

Ogłoszenie o zamówieniu - liczba pobrań: 1306

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - liczba pobrań: 1104

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - liczba pobrań: 1075

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - liczba pobrań: 1009

SIWZ - liczba pobrań: 2020

załączniki edytowalne - liczba pobrań: 1576

Warunki Ogólne okładka - liczba pobrań: 1609

Warunki Ogólne - liczba pobrań: 1618

PF-U okładka - liczba pobrań: 1604

PF-U - liczba pobrań: 1732

zał. I.1 - liczba pobrań: 1666

zał. I.2 - liczba pobrań: 1591

zał. I.3 - liczba pobrań: 1563

zał. I.4 - liczba pobrań: 1576

zał II.0 - liczba pobrań: 1542

zał. II.1 - liczba pobrań: 1621

zał II.2.1 - liczba pobrań: 1577

zał II.2.2 - liczba pobrań: 1574

zał. II.3.1 - liczba pobrań: 1515

zał II.3.2 - liczba pobrań: 1471

zał. II.4 - liczba pobrań: 1448

zał. II.5 - liczba pobrań: 1451

zał. II.6 - liczba pobrań: 1473

zał. II.7 - liczba pobrań: 1477

zał. II.8 - liczba pobrań: 1449

zał. II.9 - liczba pobrań: 1458

zał. II.10 b1 - liczba pobrań: 1455

zał. II.10 b2 - liczba pobrań: 1462

zał. II.10 sort - liczba pobrań: 1426

zał. II.10 kh - liczba pobrań: 1436

zał. II.10 kb1 - liczba pobrań: 1436

zał. II.10 kb2 - liczba pobrań: 1403

zał. II.10 sort - liczba pobrań: 1454

Modyfikacja treści SIWZ - liczba pobrań: 1329

Modyfikacja treści SIWZ 2 - liczba pobrań: 1086

Pytania i odpowiedzi 1, zmiana treści SIWZ - liczba pobrań: 1250

Zmiana treści SIWZ - liczba pobrań: 1075

Modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu otwarcia ofert - liczba pobrań: 1011

Zmiana treści SIWZ - liczba pobrań: 1011

UWAGA!!! Zmieniony załącznik PF-U - liczba pobrań: 1263

UWAGA!!! Zmieniony załącznik nr 12 do SIWZ – wymagalny minimalny zakres doposażenia laboratorium podczyszczalni - liczba pobrań: 1157

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - liczba pobrań: 1169