Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych znajdującej się na terenie zakładu prowadzonego przez Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych znajdującej się na terenie zakładu prowadzonego przez Eko Dolina Sp. z o.o.w Łężycach.

Ogłoszenie o zamówieniu - liczba pobrań: 1328

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - liczba pobrań: 1127

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - liczba pobrań: 1098

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - liczba pobrań: 1025

SIWZ - liczba pobrań: 2046

załączniki edytowalne - liczba pobrań: 1601

Warunki Ogólne okładka - liczba pobrań: 1629

Warunki Ogólne - liczba pobrań: 1636

PF-U okładka - liczba pobrań: 1628

PF-U - liczba pobrań: 1759

zał. I.1 - liczba pobrań: 1685

zał. I.2 - liczba pobrań: 1618

zał. I.3 - liczba pobrań: 1583

zał. I.4 - liczba pobrań: 1601

zał II.0 - liczba pobrań: 1563

zał. II.1 - liczba pobrań: 1648

zał II.2.1 - liczba pobrań: 1601

zał II.2.2 - liczba pobrań: 1602

zał. II.3.1 - liczba pobrań: 1531

zał II.3.2 - liczba pobrań: 1489

zał. II.4 - liczba pobrań: 1474

zał. II.5 - liczba pobrań: 1482

zał. II.6 - liczba pobrań: 1498

zał. II.7 - liczba pobrań: 1503

zał. II.8 - liczba pobrań: 1470

zał. II.9 - liczba pobrań: 1482

zał. II.10 b1 - liczba pobrań: 1478

zał. II.10 b2 - liczba pobrań: 1478

zał. II.10 sort - liczba pobrań: 1448

zał. II.10 kh - liczba pobrań: 1460

zał. II.10 kb1 - liczba pobrań: 1462

zał. II.10 kb2 - liczba pobrań: 1422

zał. II.10 sort - liczba pobrań: 1472

Modyfikacja treści SIWZ - liczba pobrań: 1348

Modyfikacja treści SIWZ 2 - liczba pobrań: 1102

Pytania i odpowiedzi 1, zmiana treści SIWZ - liczba pobrań: 1266

Zmiana treści SIWZ - liczba pobrań: 1093

Modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu otwarcia ofert - liczba pobrań: 1030

Zmiana treści SIWZ - liczba pobrań: 1024

UWAGA!!! Zmieniony załącznik PF-U - liczba pobrań: 1283

UWAGA!!! Zmieniony załącznik nr 12 do SIWZ – wymagalny minimalny zakres doposażenia laboratorium podczyszczalni - liczba pobrań: 1173

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - liczba pobrań: 1192