DOSTAWA WRAZ Z PROJEKTOWANIEM I MONTAŻEM CZĘŚCI LINII TECHNOLOGICZNEJ SORTOWNI ODPADÓW

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Dostawa wraz z projektowaniem i montażem części linii technologicznej sortowni odpadów.